Produktivitet kommer, når forbedringer lykkes

På Hvidovre Hospital ville de gerne arbejde med medarbejdernes trivsel efter nogle år med sparerunder. Sammen arbejdede vi målrettet med at forbedre trivslen for medarbejderne i en proces, hvor de i høj grad blev inddraget.

"Det er lykkes os at komme igennem med en række konkrete forbedringer på trivselsområdet. Dertil kan vi konstatere, at vores produktivitet er steget samtidig."

Christian Østergaard Andersen, Ledende Overlæge, Hvidovre Hospital

Udfordringer overvundet gennem bedre trivsel

Det er et vigtigt element i hospitalets bestræbelser på at levere patienterne god service, at medarbejderne skal trives i deres arbejde. Som medarbejder var og er der flere ekstra udfordringer i form af en stor stigning i prøvetagning, en ombygning af lokaler og indførelse af ny teknologi for at højne kvaliteten i diagnoser. Derfor valgte man at dæmme op for udfordringerne ved at forbedre trivslen på andre områder i organisationen. Hos 2Management stod vi for processen. Vi spurgte medarbejderne: ”Hvad skal til for at forbedre trivslen?”, og efterfølgende samarbejdede vi målrettet med at opnå dette.

"Det har været en god og målrettet proces, med en høj grad af medarbejderinddragelse. De konkrete forbedringer viser, at bedre trivsel også skaber højere produktivitet"

Christian Østergaard Andersen, Ledende Overlæge, Hvidovre Hospital