Produktivitetsudvikling skaber mere værdi og velstand i det danske samfund

For os handler produktivitet overordnet om at sikre højere velstand i det danske samfund. Højere produktivitet handler om, hvordan vi kan gøre tingene på en smartere måde ”work smarter not harder”, så vi kan skabe større værdi med færre ressourcer. Det bliver vi alle sammen rigere af.

Vi er i Danmark meget omkostningstunge, og det alene gør, at vi ikke kan konkurrere på vores timepris. Vi er således nødt til at tænke anderledes, og vores virksomheder må i høj grad styrke det interne samarbejde om konstant at levere bedre konkurrencedygtige produkter, ydelser og service af høj kvalitet.

Netop dette søger vi, i 2Management, at fremme. Det er vores mission at styrke produktiviteten hos vores kunder og derigennem øge velstanden i Danmark.

Produktivitetsudvikling giver den enkelte virksomhed større konkurrencekraft og mere overskud på bundlinjen

At sætte gang i en effektiv produktivitetsudviklingsproces i en virksomhed er en særlig disciplin at mestre. Den travle dagligdag, de gamle vaner og frygten for det nye og egen position er effektive barrierer som, hvis de ikke takles, kan kvæle alt initiativ. Omvendt er det helt afgørende for både konkurrencekraft, bundlinje og overlevelse, at udviklingsprocessen kører kontinuert. Stilstand på dette punkt er lig med afvikling!

At benytte en ekstern ressourceperson til at fokusere på udviklingen kan, i den forbindelse, være en effektiv løsning. 2Management har mange års erfaring i denne rolle. Vi er eksperter til at designe, igangsætte og gennemføre produktivitetsudviklingsprocesser, som giver resultater. Vi arbejder målrettet, metodisk og vedholdende gennem en fast tids- og faseplan samt ved i høj grad at bygge på virksomhedens egne ideer og ressourcer.

Dette gør, at vi, sammen med virksomheden, både er i stand til at skabe resultater, men også at forankre de nye processer i virksomheden, så forandringerne er vedvarende.

Produktivitetsudvikling, når det gøres ordentligt, giver både effekt i virksomheden og højere motivation hos medarbejderne

Det velkendte ordsprog, ”Når forandringens vinde blæser, vil nogen bygge læhegn, mens andre vil bygge vindmøller”, er meget sigende i forhold til organisationens og de enkelte medarbejderes position, når der skal laves ændringer. Alt viden siger dog, at forandring kan være ekstremt motiverende, hvis den enkelte kan se mening i den. Og den bedste vej til at skabe mening går gennem inddragelse. At spørge, at lytte og at bruge ideer, som er skabt i fællesskab, er vejen til højere motivation, arbejdsglæde og personlig vækst.

Når den første succes er skabt, er det meget nemmere at bygge oven på. Gode forandringer har en heliotropisk effekt og smitter af på kollegerne. Hvem vil ikke være med til en succes? Produktivitetsudviklingsprogrammer, som designes, så ledelsen sætter målene, og medarbejderne bidrager til løsninger, er ikke bare mere effektfulde, de er både meget hurtigere at implementere og nemmere at fastholde.

2Management har med sloganet ”mennesker og metoder” gjort netop motiverende udviklingsprocesser til sit speciale.