Bedre leveringsevne, ja tak

Udgangspunktet var, at leveringsevnen hos Struers A/S skulle forbedres. Det er den blevet, og samtidig er produktiviteten forhøjet og medarbejderne gladere. Først har vi dog været med til at dreje på rigtig mange knapper. I stedet for de store revolutioner, fandt vi frem til løsninger med mange små indsatser, som skulle udføres af indsatsgrupper bestående af medarbejderne selv og guidet af konsulenterne.

Først og fremmest er resultatmålene nået, men det skal også med, at løsningerne samtidig har givet en positiv virkning i organisationen. Vi har inddraget medarbejderne hele vejen, og derfor er løsningerne blevet bedre, implementeringen har været nemmere, og efterfølgende holder medarbejderne bedre fast i den nye måde at gøre tingene på.

"Tidligere var det ikke ligefrem en dans på roser, når vi mødtes med salgsenhederne, men det har ændret sig markant – nu får vi ros"

Christian Skjold Heyde, Vice President, Struers A/S

Inde i den positive spiral

Nu hvor Struers A/S har forbedret leveringsevnen markant, har virksomheden ikke bare gladere salgsselskaber og kunder, men også en roligere afvikling af ordrerne. Det har givet en klart højere produktivitet, som igen har betydet hurtigere afvikling af ordrer og et højere salg. Med de rigtige løsninger er virksomheden nu inde i en positiv spiral med masser af positive sideeffekter.

"Vi havde selv en idé, om hvor ’hunden lå begravet’, men 2Management viste os et lidt andet billede og en vej til resultater med stor inddragelse af medarbejderne."

Christian Skjold Heyde, Vice President, Struers A/S