Vi arbejder både nationalt og internationalt med offentlige og private virksomheder. Vi har stor spredning på brancher og har løst flest opgaver inden for industrien. Vores erfaringsgrundlag er stort og oparbejdet gennem mange år i konsulentbranchen. Referenceblad kan rekvireres. Vi har gennem flere år været tæt knyttet til DI industri og har faste uddannelsesopgaver for COI. Vores typiske opgaver falder inden for disse 4 kompetenceområder:

Produktivitetsstrategi

Vi kigger på produktiviteten i et overordnet perspektiv. Indledningsvis analyserer vi jeres aktuelle situation grundigt. Herefter fastlægger vi klare mål for produktivitetsudviklingen fremadrettet, og slutteligt identificerer vi de aktiviteter, som skal påvirke situationen og føre til målene. Den konkrete strategi og handlingsplan kan efterfølgende præsenteres for bestyrelse, medarbejderne og vigtige samarbejdspartnere.

Produktivitetsrådgivning

Rådgivning og sparring kan foregå på flere planer. 2Management kan gennemføre typisk rådgivning omkring produktivitetsudvikling herunder produktivitetsprogrammer, udvikling af kvalitet (fejlprocent eller reklamationsrate), leveringsevne, leveringstid, effektivitet, rationalisering og meget mere. Vores anbefalinger kan munde ud i en implementeringsfase, hvor vi supporterer organisationens arbejde med at nå målene.

Produktivitetsundervisning

Undervisning i produktivitetsudvikling er vores tredje kompetenceområde. Undervisningen kan have flere målgrupper, og vi har bred erfaring med området. Vi gennemfører specifikke kurser til direktører, funktionschefer, arbejdsledere samt medarbejdere, og forløbene kan strække sig fra korte inspirationsforløb over kurser til længere uddannelser. Vi er dygtige til at motivere, tale med og anvende praktiske eksempler i undervisningen.

Produktivitetsnetværk

Møder med ligesindede personer i spændende netværk hvor konkrete erfaringer møder inspirerende teorier og praktiske løsninger debatteres. 2management bidrager med både faglig ekspertise og procesmæssig styring, så debatterne bliver frugtbare og giver dig både viden, motivation og det fortrolige fællesskab, du har behov for.