Ekspertkonsulent

Vi leverer faglig ekspertviden til virksomhederne med udgangspunkt i, hvad der kan gøres for at øge produktiviteten i organisationen. Vi trækker på vor store erfaring og tager afsæt i principperne bag Lean, når vi skal analysere virksomhedens situation og potentiale, samt anvise mulige forbedringer. Vi tager meget gerne udgangspunkt i en allerede overordnet kommerciel strategi, og vi er gode til at tale i ”tal”.

Proceskonsulent

Enhver forandring er også en proces. Vi er uddannede proceskonsulenter og sørger for, at ”rejsen” mod bedre produktivitet er vel tilrettelagt og tager udgangspunkt i den situation, som virksomheden befinder sig i og deres behov for at skabe resultater samt organisatorisk læring. Vi sikrer, at der er en tydeligt defineret proces, hvor der er klarhed omkring målet, hvad der skal foregå hvornår, hvem som skal involveres, og hvornår der skal træffes beslutninger.

Projektleder

En af de største udfordringer i at gennemføre en effektiv forandringsproces er at kunne gøre dette samtidig med den daglige drift. Driften ”over ruler” tit de gode, nye tiltag, og de gamle rutiner tager over. Særligt prioritering af tid er i spil – skal jeg levere til kunden, eller skal jeg udvikle? Derfor er projektlederrollen vigtig for at sikre, at momentet fastholdes.

Brugen og vægtningen af de 3 kompetencer i vore produktivitetsprogrammer vil i høj grad afhænge af virksomhedens situation og opgavernes art.