Planer kan overgås

Da Linimatic A/S i samarbejde med os udarbejdede en forretningsplan, mente de selv, at den var rimeligt ambitiøs m.h.t. både produktivitet og vækst. Vi har gennemført planen som aftalt, og forbedringsaktiviteterne har haft større effekt end forventet.

"Vores forbedringsaktiviteter på vækst- og produktivitetssiden har været særdeles effektive. Vi har arbejdet med både indkøring af nye produkter, omstillingstid og automatisering i form af nye robotter"

Jacob Himmelstrup, adm. Direktør, Linimatic A/S

Desuden blev organisationen taget med i forbedringsprocessen, hvilket gav en hurtigere implementering. Personalet opfattede processen meget positivt, og denne motivationsfaktor medvirkede også til at skabe de gode resultater.

De nyttige øjne udefra

Hos Linimatic har man haft stor glæde og nytte af at anvende vores eksterne øjne. Udover produktivitetsplanen har vi også hjulpet med at udvikle organisationen, både ledelse og medarbejdere.

"Vi har arbejdet med 2Management i de sidste 5 år, og vi har følt os både udfordret og inspireret på én gang, hvilket har været et meget værdifuldt element i vores succes"

Jacob Himmelstrup, adm. Direktør, Linimatic A/S