En udfordrende situation

Virksomheden stod i en meget prekær situation. Den var blevet opkøbt, og det var besluttet, at alt på nær et par sælgere skulle flytte til Tyskland. Samtidig var det meget vigtigt, at produktionen af livsvigtigt hjerteudstyr blev opretholdt med det sædvanlige høje kvalitetsniveau.

"Sammen designede vi på rekord tid det målstyrings- og bonussystem, som hele virksomheden havde talt om i årevis"

Anders Bengtsson, adm. Direktør, Polystan A/S

Når målet er klart, kommer resultaterne

Nu var der 6 måneder tilbage at nå resultater i, så lige pludselig blev alt meget klart. Medarbejderne ville gerne have en god afslutning og ikke mindst lidt penge med hjem, og virksomheden var meget afhængige af en høj og god produktion, samtidig med at maskiner blev flyttet til Tyskland. Det gav rum til at tænke ”ud af boksen”.

"Der er ingen tvivl om, at det nye målstyringssystem var helt essentielt i de opnåede resultater"

Anders Bengtsson, adm. Direktør, Polystan A/S

Målstyringssystemet var simpelt og vedkommende. Det var tydeligt for enhver hvad den enkelte skulle yde for at nå målet. Virksomhedens mål var entydigt linket til medarbejderens. Der blev holdt ugentlige ølkassemøder, hvor reultater blev evalueret og fejret, og motivationen steg og steg. Der gik sport i at nå et så godt resultat som mulig.

"En Effektivitetstigning på 36 % på 6 mdr. er rigtig meget, specielt når virksomheden var på vej til Tyskland og alle sagt op"

Anders Bengtsson, adm. Direktør, Polystan A/S